Zespół ds. budżetu obywatelskiego

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego wiążę się z powołaniem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Zadaniem tej grupy jest nadzorowanie przebiegu procesu oraz określenie zasad inicjatywy, dzięki którym budżet sprawnie działa w danym mieście lub gminie. Dlaczego zespół ds. budżetu partycypacyjnego jest taki istotny oraz jaka jest jego rola w całym procesie? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Skład zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Zespół ds. budżetu obywatelskiego to grupa osób, która zostaje powołania przez wójta/prezydenta/burmistrza. Głównym zadaniem zespołu jest nadzorowanie przebiegu budżetu partycypacyjnego w danym obszarze oraz określenie reguł funkcjonowania inicjatywy.

Kto może wejść w skład zespołu ds. budżetu obywatelskiego? Regułą, którą powinien kierować się wójt/prezydent/burmistrz podczas powoływania grupy, jest zróżnicowanie zespołu. Skład tego grona powinien obejmować przedstawicieli różnych instytucji/organizacji ze społeczności lokalnej. Dlatego też grupa najczęściej składa się z przedstawicieli władzy uchwałodawczej i wykonawczej oraz z przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Rola zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Przed zespołem ds. budżetu obywatelskiego stawiany jest szereg zadań, takich jak:

  • sporządzenie regulaminu budżetu obywatelskiego,
  • nadzorowanie inicjatywy zgodnie z wcześniej sporządzonym regulaminem oraz odgórnymi normami,
  • promowanie budżetu obywatelskiego,
  • kontrolowanie ewaluacji procesu budżetu obywatelskiego,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań.

Dlaczego powołanie zespołu jest niezbędne?

Powołanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego pozwala zaangażować przedstawicieli różnych społeczności lokalnych w budowanie inicjatywy. Nie tylko w ten sposób budżet partycypacyjny jest promowany w wielu środowiskach, ale też pozwala ich przedstawicielom omówić problemy danych społeczności, na przykład na radzie można zasygnalizować problemu braku atrakcji dziecięcych (rozwiązaniem kłopotu będzie m.in. plac zabaw z budżetu obywatelskiego).

Jaki jest przebieg procesu powoływania zespołu?

Powołanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego również wiążę się z przestrzeganiem ustalonych odgórnie reguł. Wcześniej wspomnieliśmy o konieczności powołania osób z różnych środowisk lokalnych. Osoba odpowiedzialna za to zadanie może w tym celu urządzić otwarty nabór. Jeśli zainteresowanie jest spore, wtedy dobrym pomysłem jest losowy wybór spośród kandydatów.

Istotne jest również to, by cała procedura kompletowania zespołu była jawna. Nabór przedstawicieli z organizacji pozarządowych oraz mieszkańców powinien być również otwarty, aby każdy mógł zgłosić swoją kandydaturę (wybór powinien być bezstronny).

Aby zespół ds. budżetu obywatelskiego mógł sprawnie funkcjonować zaleca się, by jego skład nie przekraczał 25 osób.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *