Realizacja projektów i ich monitorowanie

Głosowanie zostało zakończone, a projekty zostały wybrane? Czas na kolejny etap budżetu obywatelskiego, a jest nim wykonanie projektów oraz ich monitorowanie. Dlaczego monitoring jest taki istotny? Jak realizacja inwestycji wpływa na budowanie zaufania wśród społeczeństwa?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Znajdziesz w nim także informacje na temat etapów monitoringu i tego, jak po krótce wygląda proces realizacji projektów.

  • Monitorowanie budżetu obywatelskiego przez obywateli
  • Etapy monitoringu
  • Realizacja projektów- budowanie zaufania obywateli do BO

Monitorowanie budżetu obywatelskiego przez obywateli

Istotą budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie mieszkańców danego miasta lub gminy w życie lokalnej społeczności. Poprzez zgłaszanie projektów czy głosowanie obywatele budują w sobie poczucie współodpowiedzialności za proces realizacji wybranych przez siebie inwestycji. Aby budżet obywatelski odniósł w pełni sukces, mieszkańcy muszą uczestniczyć w każdym etapie inwestycji, włączając w to monitorowanie postępu realizacji projektów. Dlatego też organizatorzy budżetu muszą zapewnić obywatelom taką możliwość.

Czemu ten etap jest taki istotny? Przede wszystkim, o czym już wspominaliśmy, buduje postawę obywatelską. Poza tym możliwość monitorowania przebiegu realizacji wzbudza zaufanie mieszkańców do organizatorów BO – czyli władzy oraz administracji lokalnej.

Etapy monitoringu

Monitoring budżetu obywatelskiego można podzielić na 2 płaszczyzny:

  • przebieg całej procedury,
  • realizacja inwestycji, które zostały wybrane w trakcie głosowania BO.

Monitoring przebiegu całej procedury ma na celu kontrolować, czy cały proces przebiega poprawnie i czy mieszkańcy danej społeczności rozumieją kolejne etapy. Jest to bardzo istotne, by proces realizacji był zrozumiały dla obywateli, ponieważ tylko w taki sposób można budować pozytywną relację na linii władza lokalna – mieszkańcy. Cały monitoring ma na celu spełniać zadanie pozytywnej kontroli społecznej i właśnie tak powinni go traktować organizatorzy budżetu. Ta płaszczyzna monitoringu wyłapuje też wszelkie nieścisłości i pozwala udoskonalić cały proces.

Warto tutaj podkreślić, że monitoring przebiegu całej procedury powinien być wykonywany przez wyznaczoną grupę (najlepiej, jakby przeprowadzały go osoby bezpośrednio związane z całą inicjatywą). W wielu przypadkach za tę część monitorowania odpowiada lokalny zespół ds. BO.

Drugim typem kontrolowania postępu realizacji z budżetu obywatelskiego, jest monitoring na poziomie realizacji. W przeciwieństwie do poprzedniej formy monitorowania za tę część odpowiadają sami mieszkańcy. Najważniejszym elementem tej części kontrolowania BO jest dostarczanie bieżących informacji obywatelom o postępach realizacji projektów. W ten sposób budujesz lepsze relacje z mieszkańcami, a także zwiększasz szansę na to, że w kolejnym roku chętnie wezmą udział w głosowaniu budżetu partycypacyjnego.

W jaki sposób publikować informacje dotyczące tworzonych inwestycji? Najprostszym rozwiązaniem jest publikacja aktualności na stronie urzędu gminy/miasta. Pamiętaj, by aktualności były nie tylko napisane przystępnym językiem, ale by też można je było w prosty sposób odnaleźć.

Realizacja projektów – budowanie zaufania obywateli do BO

Realizacja projektów jest najistotniejszą kwestią, dzięki której możesz budować zaufanie obywateli do władzy lokalnej. Ten etap ma również ogromny wpływ na to, czy budżet obywatelski okaże się sukcesem w kolejnych latach, czy też niepowodzeniem.

Co należy wiedzieć  o tym etapie budżetu partycypacyjnego? Przede wszystkim jako organizator musisz zdać sobie sprawę z tego, jak specyficzną inicjatywą jest BO. To urząd gminy lub miasta jest odpowiedzialny za wykonanie projektów, które są wybierane przez obywateli. Oznacza to, że wnioskodawca lub pomysłodawca nie ma realnego wpływu na to, kto będzie realizował jego projekt oraz w jakim trybie będzie on wdrażany (oczywiście, może on sugerować urzędowi takie rzeczy).

Ważne jest jednak to, abyś jako organizator skontaktował się z osobą, która stworzyła dany projekt. Podczas konsultacji z autorem możesz zauważyć szczegóły, które do tej pory Ci umknęły, a także jego lub jej pomoc może być nieoceniona w procesie realizacji.

Dobrym pomysłem, dzięki któremu jeszcze bardziej zbudujesz zaufanie do władzy lokalnej, są konsultacje z mieszkańcami. Dobrze korzystać z tej formy komunikacji przy projektach, które mają bardziej ogólny charakter lub przy inwestycjach, które mają potencjalnie kontrowersyjny charakter dla części mieszkańców.

Pamiętaj też o tym, by po zakończeniu realizacji promować jego rezultaty. W tym celu ponownie użyj oficjalnej strony urzędu gminy lub miasta. Warto też umieszczać przy projektach tabliczki z logo budżetu obywatelskiego. W ten sposób podkreślasz fakt, że inwestycja została zrealizowana z funduszy z BO.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *