Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z budżetem obywatelskim. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie – skontaktuj się z nami.

FAQ

Budżet obywatelski, inaczej budżet partycypacyjny, to wydzielona część budżetu miasta i gminy, która zostaje oddana do dyspozycji mieszkańców, aby mogli oni bezpośrednio podjąć decyzję, na jakie inwestycje chcą przeznaczyć te pieniądze. Mieszkańcy czynnie uczestniczą wtedy w życiu miasta oraz sprawują realną władzę nad częścią wydatków z budżetu. Podjęte przez nich decyzję są wiążące, a sposób wyboru konkretnych inwestycji określa najczęściej wewnętrzny regulamin.

Budżet obywatelski stworzony został po to, aby każdy mieszkaniec mógł zgłosić propozycję inwestycji, która jego zdaniem powinna powstać w mieście, dzielnicy bądź na osiedlu. Najczęściej odbywa się to poprzez składanie wniosków osobiście w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem strony internetowej. Co ważne, wnioski składają osoby prywatne, wszelkie instytucje mogą tylko włączyć się w promocję inwestycji.

Przede wszystkim każdy projekt musi spełniać podstawowy warunek, czyli być ogólnodostępny. W praktyce oznacza to, że inwestycja, która na jego podstawie powstanie musi być dostępna dla każdego mieszkańca. Nie ma mowy, aby dostęp był płatny czy też biletowany w żaden sposób. Obiekt może być zamknięty na noc albo być zajmowany przez określone grupy przez część dnia, na przykład jeśli powstaje plac zabaw przy przedszkolu.

W większości przypadków nie ma limitu dotyczących składania wniosków i projektów. W późniejszych etapach wyboru najczęściej ogranicza się liczbę głosów, które przypadają na jedną osobę, aby wyniki były jak najbardziej wiarygodne. Te projekty, które otrzymują najwięcej głosów zostaną bowiem w danym roku kalendarzowym zrealizowane.

To, jakie środki chce przeznaczyć gmina lub miasto na budżet obywatelski zależy od decyzji władz, które go wprowadzają. Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu milionów złotych. Nierzadko ogólna kwota podzielona jest na poszczególne dzielnice, dzięki czemu nowe obiekty powstają w każdej części miasta, a mieszkańcy mogą zdecydować, co będzie najlepsze dla ich miejsca zamieszkania, a nie całego miasta czy gminy. Co ważne, składane projekty nie mogą przekraczać przewidzianych środków.

Jeżeli chcesz, aby w ramach budżetu obywatelskiego powstał plac zabaw, możesz zgłosić się do naszej firmy, która pomoże Ci w przygotowaniu projektu. Dzięki temu bezpłatnie otrzymasz szczegółowy kosztorys oraz plany zagospodarowania terenu, na którym inwestycja miałaby być zrealizowana. Jako wnioskodawca będziesz musiał wypełnić wniosek, na wzór przygotowanego przez gminę lub miasto, następnie złożyć go w wyznaczonym terminie wraz z otrzymanym od nas projektem oraz kosztorysem. Przy braku błędów formalno-prawnych wniosek przejdzie do kolejnego etapu, który polega już na bezpośrednim głosowaniu na inwestycję. Ważne jest, aby zaangażować do głosowania większą liczbę osób, ponieważ wtedy jest większa szansa, że nasz pomysł przejdzie do realizacji.

Podczas przygotowywanie projektu, pracownicy opierają się na przygotowanych wcześniej wytycznych, a więc na podstawie kwoty, w której inwestycja ma się zamknąć, miejsca, którym się dysponuje i możliwościami infrastruktury, które ono daje. Po podaniu określonej sumy, w której projekt ma się zamknąć, przygotujemy go w taki sposób, aby nie została ona przekroczona.

Często zdarza się, że w danym miejscu znajduje się już plac zabaw, jednak jest stary, albo ma bardzo mało urządzeń. W ramach budżetu obywatelskiego można się starać o rozbudowę lub modernizację obecnego placu zabaw. Zdarza się również, że bardziej opłaca się zdemontować istniejące urządzenia i na ich miejscu zrobić nowoczesny, bezpieczny plac zabaw.

Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Dimedia - marketing online, e-marketing.