Po co nam Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski zwany także budżetem partycypacyjnym, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się instytucji demokracji na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jest to działanie procesowe, poprzez które mieszkańcy danej gminy lub miasta proponują oraz podejmują decyzje w sprawie wyboru i rozmieszczenia publicznych dóbr.

  • Jakie są cele Budżetu Obywatelskiego?
  • Korzyści płynące z wprowadzenia budżetu partycypacyjny
  • Wpływ mieszkańców na otoczenie
  • Jak zgłosić projekt?

Jakie są cele Budżetu Obywatelskiego?

Budżet Obywatelski pozwala odgrywać obywatelom bezpośrednią rolę w decydowaniu, gdzie i na co powinny być wydawane publiczne środki finansowe.
To sposób na zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, zwiększając ich zadowolenie i poczucie decyzyjności w miejscu zamieszkania. Poprzez głosowanie, Budżet Obywatelski pozwala na realizację rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, nie marnując dostępnego budżetu na zbędne obiekty.

Korzyści płynące z wprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego

Budżet Obywatelski nie bez powodu zyskuje coraz większą popularność. Korzyści są na tyle duże, że większość gmin decyduje się na wprowadzenie go do swojej działalności.

  • Silniejsza więź i identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – Możliwość wpływu na zmiany i polepszenie swojego otoczenia, sprawia, że mieszkańcy są z nim bardziej związani. Pojawia się również wzrost odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
  • Lepsze gospodarowanie gminnym budżetem– Dzięki demokratycznemu głosowaniu, to mieszkańcy decydują o wyborze projektów. Inwestycje ukierunkowane są na realizacje zgłoszonych potrzeb przez społeczeństwo. Dzięki temu, władze gminne mogą podejmować trafniejsze decyzje w rozwoju przestrzeni.
  • Wzrost zaufania do władz lokalnych – Budżet Obywatelski przyczynia się do zmniejszenia dystansu między władzą lokalną a obywatelami. Zaufanie władzy samorządowej wobec mieszkańców, sprzyja lepszej relacji i poprawie stosunków obydwu stron.
  • Edukacja mieszkańców – Udział w Budżecie Obywatelskim, umożliwia wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrasta świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości władz samorządowych. Mieszkańcy dowiadują się również o potrzebach innych ludzi, poprawiając tym samym wzajemne relacje. Głosowanie partycypacyjne to sposób na stanie się świadomym obywatelem.

Wpływ mieszkańców na otoczenie

Istotą Budżetu Obywatelskiego jest włączenie społeczeństwa do decydowania o wydatkach gminnych. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów w celu ich realizacji. Demokratyczne głosowanie pozwala na wybór inwestycji, które popierane są większością głosów. Budżet partycypacyjny daje możliwość wpływu na zmiany każdemu mieszkańcowi niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Celem jest włączenie w projekt jak największej liczby obywateli, aby każdy miał realny wpływ na to, co dzieje się w jego okolicy.

Jak zgłosić projekt?

Jeżeli chcesz, aby w ramach budżetu obywatelskiego powstał plac zabaw, możesz zgłosić się do naszej firmy. Wykonamy bezpłatny projekt na plac zabaw z atestem wraz z dokładnym kosztorysem całej inwestycji. Opieramy się na wytycznych, tak aby projekt spełniał wszystkie oczekiwania wraz z granicą finansową i możliwościami infrastruktury. Jako wnioskodawca będziesz musiał tylko wypełnić wniosek i złożyć otrzymany od nas projekt w wyznaczonym terminie.

Ważną rolę pełni głosowanie obywateli. Warto zaangażować większą społeczność, aby zebrać jak największą liczbę głosów na realizację Twojego pomysłu.