Place zabaw dla przedszkoli - jak zdobyć fundusze?

Pomysł na plac zabaw w przedszkolu lub szkole to świetny pomysł, zanim jednak zaczniemy planowanie i projektowanie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci musimy zabezpieczyć na ten cel odpowiednią ilość środków finansowych. Im większy i lepiej urządzony będzie plac zabaw – tym koszty całej inwestycji będą wyższe. Na szczęście istnieją sposoby na zdobycie funduszy na place zabaw dla przedszkoli.

  • Plac zabaw dla przedszkola – Budżet Obywatelski
  • Fundusz sołecki – sposób na budowę placu zabaw w placówce oświatowej

Plac zabaw dla przedszkola- Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski to po prostu budżet partycypacyjny, który daje możliwość obywatelom decydowanie na co ma być przeznaczona część środków z budżetu ich miasta lub gminy. Mieszkańcy sami mają możliwość zgłaszania projektów – może być to oczywiście wyposażenie przedszkola w plac zabaw.

Zaakceptowane projekty, przechodzą do etapu głosowania, gdzie liczy się jak największe poparcie. Jest to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy danego miasta mają wpływ na to, co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Jeśli jesteś dyrektorem przedszkola lub w nim pracujesz, możesz zgłosić projekt na plac zabaw dla Twojego przedszkola, jeśli działa on w Twoim mieście lub gminie.

To naprawdę dobre rozwiązanie, z którego skorzystało już wiele osób. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało już wiele placów zabaw dla przedszkoli i szkół, siłowni zewnętrznych czy też parków.

Fundusz sołecki- sposób na budowę placu zabaw w placówce oświatowej

Fundusz Sołecki to kolejna możliwość na zdobycie środków na place zabaw dla przedszkola.

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy. Wykorzystywane są one do różnego rodzaje inicjatyw, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców danego sołectwa. Aby otrzymanie funduszy było możliwe, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu środków do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym te pieniądze zostaną wykorzystane. Decyzje na co mają zostać przeznaczone fundusze, podejmują sami mieszkańcy danego sołectwa. Bardzo często Fundusz sołecki umożliwia budowę placów zabaw dla przedszkoli lub siłowni zewnętrznych, ponieważ mieszkańcy niezmiennie zgłaszają zapotrzebowanie na takie obiekty.