Korzyści z wprowadzenia budżetu obywatelskiego

Dzięki wprowadzeniu do budżetu części partycypacyjnej mieszkańcy mają realny wpływ na to, jakie inwestycje powstają w ich mieście. Dla władzy ich zgłoszenia są realnym sygnałem na to, jakie mają potrzeby.

O budżecie obywatelskim jest coraz głośniej, co przekłada się nie tylko na większą świadomość Polaków w tej kwestii, ale też ma swoje odzwierciedlenie w ilości polskich miast oraz gmin, które wprowadziły tą inicjatywę (a ich ilość z każdym rokiem zwiększa się). Skala popularności budżetu związana jest z korzyściami, jakie niesie ze sobą wprowadzenie tego projektu. Sprawdź, jakie profity czerpią obywatele i samorządy terytorialne z praktyki tej inicjatywy.

Z punktu widzenia władzy lokalnej

Budżet partycypacyjny to nie tylko korzyści dla obywateli, ale też dla władzy lokalnej.

Przede wszystkim wzrasta poziom zaufania mieszkańców do władz, dzięki czemu kontakt jest lepszy, a efekty pracy pracowników administracji są bardziej efektowne i zadowalające w oczach mieszkańców.

Poza tym budżet partycypacyjny niesie ze sobą następujące korzyści dla władz lokalnych

Upublicznienie procesu tworzenia budżetu zwiększa nie tylko kontakt na linii przedstawiciele władzy lokalnej-mieszkańcy, ale też przyczynia się do poznania pracy urzędników przez mieszkańców miasta. Jednocześnie wprowadzenie konsultacji do procesu całej idei sprawia, że odpowiedzialność przedstawicieli władzy zwiększa się.

Dzięki temu, że mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania, poprawia się wizerunek radnych i całej rady miasta.

Z punktu widzenia obywateli

Budżet partycypacyjny, nazywany też obywatelskim, jest inicjatywą, która powstała z myślą o mieszkańcach danego miasta lub gminy.

Pozwala im nie tylko brać bezpośredni udział w procesie decyzyjnym i dysponowaniu części budżetu miasta (przykładowo mieszkańcy mogą zagłosować czy wolą nowe place zabaw czy siłownie zewnętrzne), ale też buduje w nich postawę obywatelską oraz wzmacnia ich poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

Jakie jeszcze inne korzyści dla mieszkańców niesie ze sobą budżet obywatelski?

Budżet partycypacyjny, dzięki temu, że daje mieszkańcowi możliwość wpływania na zmiany, jakie zachodzą w jego otoczeniu, wzmacnia identyfikację z miejscem zamieszkania.

Władze samorządowe, dzięki wpływającym projektom oraz głosowaniu, mają lepszy wgląd w potrzeby obywateli. Dzięki temu budżet miasta jest lepiej zagospodarowany, a lokalna władza wydaje pieniądze na przydatne projekty, takie jak place zabaw, siłownie zewnętrzne czy też budowa nowych chodników.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy miasta mają wgląd do informacji na temat tego, jak pieniądze miasta są rozporządzane. W ten sposób spada też ryzyko występowania: korupcji czy klientelizmu.

Udział w projekcie oraz wgląd w proces zarządzania miastem lub gminą sprawia, że wiedza obywateli na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje miasto oraz budżet wzrasta.

Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Dimedia - marketing online, e-marketing.