Jak przebiega głosowanie do Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski to projekt, w którym mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mieszkańcy wybierają najlepsze według nich propozycje, za pomocą głosowania. Największym atutem tej formy decydowania jest możliwość zaangażowania obywateli w życie lokalne.

 • Warunki głosowania w Budżecie Obywatelskim
 • Formy głosowania w Budżecie Obywatelskim
 • Nieważne głosy w Budżecie Obywatelskim

Warunki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Organizatorzy budżetu partycypacyjnego często mierzą się z dylematami, ustalając warunki uczestnictwa w głosowaniu w przypadku miast lub gmin podzielonych na mniejsze obszary. Osoby decyzyjne muszą zastanowić się, czy mieszkaniec może jedynie głosować w obrębie miejsca zamieszkania, czy będzie mógł wybrać dowolny obszar z tej jednostki.

W jaki sposób rozstrzygają to gminy? Najczęściej wybierana jest opcja, w której głosy mogą oddawać jedynie osoby mieszkające w danym obrębie. Dlatego też na kartach głosowania bardzo często znajduje się rubryka miejsce zamieszkania.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w dużych miastach. Tam mieszkańcy maja możliwość głosowania na różne dzielnice – wynika to głównie z faktu, że ludzie mocniej związani są z dzielnicami, w których np. pracują niż z miejscem zamieszkania.

Na projekty mogą zagłosować wszyscy mieszkańcy danego obszaru. W przypadku osób niepełnoletnich lub poniżej 16 roku życia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

Formy głosowania w Budżecie Obywatelskim

Wraz z rozwojem budżetu obywatelskiego i jego rosnącą popularnością, pojawiły się nowe formy głosowania. Obecnie dostępne są aż 4 formy głosowania. Należy jednak pamiętać, że zagłosować można jednokrotnie, w wybranej przez siebie formie.

Głosowanie osobiste

Najbardziej tradycyjną formą głosowania jest osobiste zgłoszenie się do wyznaczonego punktu, w celu wypełnienia samodzielnie papierowej ankiety. Warto zaznaczyć, że mieszkaniec może pobrać kartę dopiero po okazaniu dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL. W przypadku osoby małoletniej konieczne jest posiadanie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt.
Wykaz punktów do głosowania wraz z godzinami otwarcia podawane są do publicznej wiadomości odpowiednio wcześniej przed datą rozpoczęcia głosowania.

Głosowanie internetowe

Chętnie wybieraną formą głosowania jest oddawanie głosów za pomocą strony internetowej. Jest to opcja, która zdobywa coraz to większą popularność, dzięki szybkiej i łatwej realizacji. Głosowanie tą formą wymaga podania danych osoby głosującej:

 • PESEL
 • numer telefonu komórkowego
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenia, że jest się mieszkańcem danego obszaru
 • zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu

Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym. Należy go wprowadzić w wypełnianym formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu. Numer musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej.

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne polega na wypełnieniu papierowej wersji ankiety i przesłanie jej pocztą, najczęściej pod adres, który jest wskazany w regulaminie budżetu. Istotna w tej formie głosowania jest data końcowa głosowania i to właśnie na nią zwracają uwagę osoby podliczające głosy (a nie na datę stempla pocztowego).

Głosowanie za pomocą SMS-a

Ostatnią możliwą formą głosowania jest ich przesyłanie za pomocą SMS-a. Ta opcja wykorzystywana jest jednak bardzo rzadko ze względu na to, że wymaga złożonego systemu elektronicznego.

Nieważne głosy w Budżecie Obywatelskim

Za nieważny uznaje się głos, jeśli:

 • oddany jest przez osobę nieuprawnioną,
 • głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż jeden projekt z każdej z kategorii,
 • formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana,
 • oddany jest w formie papierowej, a Komisja zweryfikuje, iż ta sama osoba głosowała również elektronicznie.