Idea i cele budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski jest inicjatywą, która ma grono swoich zwolenników. Nic w tym niezwykłego. W końcu jest to jeden z projektów, dzięki któremu obywatele mają realny wpływ na rozwój swojego miasta. Przeczytaj ten artykuł i poznaj, jakie idee oraz cele przyświecają budżetowi obywatelskiemu. Jaka jest idea i cele budżetu obywatelskiego ?

Głos obywatela jest ważny – Idea i cele budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski, inaczej partycypacyjny, to inicjatywa, która prężnie działa w wielu miastach na całym świecie. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie mieszkańców w życie ich miasta, co jednocześnie wpływa na budowanie postawy obywatelskiej. Idea budżetu obywatelskiego opiera się na zgłaszaniu projektów, które są następnie wybierane przez mieszkańców. W ten sposób obywatele danego miasta mogą rozporządzać budżetem przeznaczonym na rozbudowywanie miasta i mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania (przykładowo decydują, czy wolą, by powstały nowe place zabaw czy został odremontowany dany budynek). W tej inicjatywie głos obywatela ma ogromne znaczenie. Nic więc niezwykłego w tym, że tak wiele państw wprowadziło budżet obywatelski do swoich krajów. W końcu mieszkańcom zależy na tym, by ich pomysły, takie jak place zabaw, były realizowane. A każdy urzeczywistniony projekt wzmacnia w nich postawę obywatelską oraz sprawia, że chętniej biorą udział w życiu miasta.

Budżet obywatelski – jakie są jego cele?

Przede wszystkim budżet obywatelski buduje postawę obywatelską. Jednak nie jest to jedyny cel tego projektu. Zadaniem tej inicjatywy jest też otworzenie się radnych miasta na głos samych mieszkańców i ich potrzeby. Dzieje się tak poprzez włączenie obywateli do debaty na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy wspólnego dobra. W ten sposób mieszkańcy angażują się w życie swojego miasta i budują więź lokalną. Nawiązanie dialogu społecznego między mieszkańcami, a radnymi zwiększa też przejrzystość procesu zarządzania środkami publicznymi. Poza tym budżet partycypacyjny buduje też innowacyjność oraz przedsiębiorczość, jednocześnie przy tym wzmacniając świadomość postaw prospołecznych.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *