regulamin budżetu obywatelskiego

Budżet partycypacyjny to bardzo ważna inicjatywa. Dzięki niej co roku powstają bardzo przydatne mieszkańcom inwestycje, jak np. place zabaw, parkingi, siłownie na świeżym powietrzu. Żeby jednak pozyskać środki na tego typu przedsięwzięcia, koniecznie trzeba zapoznać się z regulaminem budżetu obywatelskiego, który dla każdej gminy jest inny.

Jak zdobyć środki?

Żeby zdobyć środki w ramach budżetu partycypacyjnego, trzeba zmierzyć się z całą masą formalności. Bez tego ani rusz. Choć ogólne zasady przydzielania funduszów są takie same, to jednak poszczególne zasady różnią się w zależności od danej gminy. Schemat jest podobny: trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Jeśli spełnione formalności, przejdą pozytywną weryfikację, projekty zostają poddane głosowaniu mieszkańców. Przedsięwzięcie, które zyska najwięcej głosów będzie zrealizowane. Tyle w skrócie. W praktyce jednak zasady przydzielania środków są różne. Przykładowo, mniejsze gminy z reguły nie dysponują tak wysoką sumą i realizują co roku tylko jeden projekt. Z kolei większe miasta często przeznaczają środki na inwestycje w kilku dzielnicach (np: powstają nowe place zabaw i siłownia zewnętrzna). Żeby pozyskać potrzebne fundusze, potrzeba przede wszystkim dokładnie przeczytać regulamin budżetu obywatelskiego. Tam znajdziemy szczegółowe wytyczne na dany temat. Dowiemy się, jaka suma będzie przeznaczone na inwestycje oraz jakie dokładnie załączniki trzeba dostarczyć do urzędu miasta lub gminy. Warto to sprawdzić, bo każde miasto rządzi się swoimi prawami.

Pilnuj terminów, czytaj regulamin budżetu obywatelskiego

Niezmiernie istotne jest to, by pilnować harmonogramu prac. Tylko w ten sposób można zadbać o to, aby były one wykonane na czas. Jeśli spóźnimy się z dostarczeniem potrzebnych dokumentów chociażby o jeden dzień, wówczas szanse na realizację wymarzonej przez nas inwestycji zostaną całkowicie pogrzebane. Nie ma znaczenia czy będą to projekty modernizacji chodników czy dzięki nim powstaną nowe place zabaw. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero za rok. Stąd też tak ważne jest, by dopiąć wszystko na ostatni guzik i pilnować terminów. W przeciwnym razie, nasz projekt nigdy nie będzie zrealizowany. Wszystkie dane na temat harmonogramu prac będzie można znaleźć w regulaminie, który każdorazowo znajduje się na stronie internetowej magistratu. Warto się z nim zapoznać, by potem nie okazało się, że nasz projekt będzie odrzucony z przyczyn formalnych. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się na najbardziej wyczekiwane w mieście inwestycje. Zgłaszają je sami mieszkańcy, a władze muszą się z nimi liczyć.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *