Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany również budżetem partycypacyjnym, jest inicjatywą, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem w społeczeństwie. Mimo tego wciąż jest dość duże grono osób, które nie wie, na czym polega ten proces.

Budżet obywatelski jest to proces, dzięki któremu mieszkańcy danego miasta mają bezpośredni wpływ na decyzję o przeznaczaniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia, które zostały przez nich wcześniej zgłoszone. Inicjatywa ma głównie na celu aktywizację mieszkańców. Poza tym wpływa na rozbudowę miasta wzmacnia i buduje postawę obywatelską.

Z drugiej strony program pomaga również pracownikom urzędu miasta, którzy dzięki zgłoszonym pomysłom, poznają lepiej swoich mieszkańców i ich potrzeby.

Polska i świat

Pierwszy budżet partycypacyjny wprowadzono w 1989 roku w mieście Porto Alegre w Brazylii. Inicjatywa powstała z woli mieszkańców, którzy stwierdzili, że chcieliby mieć większy wpływ na rozwój ich miasta. Budżet obywatelski nie odniósłby jednak takiego sukcesu, gdyby nie władze miasta, które przychylnie spojrzały na ten pomysł i wspierały swoich mieszkańców.

Zresztą do dzisiaj w tym brazylijskim mieście budżet partycypacyjny się rozwija, a każdego roku podejmowane są działania, które mają na celu rozszerzenie programu. Jeżeli chodzi o Polskę, to inicjatywa ta pojawiła się dość późno, bo w 2011 roku. Wtedy to Sopot, jako pierwsze miasto w naszym kraju, wprowadziło ową koncepcję, którą chętnie podchwyciły inne miasta, takie jak: Elbląg, Poznań, Zielona Góra i Warszawa.

Metoda realizacji budżetu obywatelskiego w wielu polskich miastach jest podobna. Wynika to z faktu, iż większość z nich wzoruje się na rozwiązaniach wykorzystywanych w Sopocie, choć każdy samorząd stosuje określone modyfikacje zależnie od swoich potrzeb. Schemat procedury przebiega następująco. Najpierw, zawsze w roku poprzedzającym wykonanie zadań przyjętych do realizacji, następuje najpierw zgłoszenie pomysłów przez mieszkańców.

Potem, gdy zostaną one zweryfikowane, zostają one przedstawione mieszkańcom, którzy będą mieli możliwość na ich zagłosowanie. Po skończonym głosowaniu, zostają one wpisane do projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok następny. Na realizację tych zadań przeznaczone są środki finansowe, które ustalają władze samorządowe, a projekt musi zostać zrealizowany w przeciągu 12 miesięcy.

Jak pozyskać środki?

Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Dimedia - marketing online, e-marketing.