Place zabaw

Jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego?

Jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego?

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Co roku mieszkańcy wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to dodatkowe pieniądze, ale część pieniędzy miejskich przeznaczonych doRead more about Jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego?[…]

Place zabaw – dlaczego są niezbędne?

Za podstawowe formy działalności człowieka uważa się: zabawę, naukę i pracę. Nauka jest domeną młodzieży, praca dorosłych, a zabawa dzieci. Bawienie się klockami, autkami lub lalkami przez najmłodszych uważamy za oczywistą rzecz – dlatego też większość z nas nie zastanawia się nad tym, jaką rolę odgrywa zabawa w życiu naszych pociech i jak ważna jest ta czynność. Bawienie się to nie tylko rozrywka, to przede wszystkim jeden z najważniejszych sposobów rozwoju psychicznego oraz fizycznego. Rodzajów zabaw jest mnóstwo. Daniił Elkonin, jeden z psychologów i pedagogów, który zajmował się tą tematyką, wyróżnił następujące typy: manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, zabawy z elementami twórczości artystycznej oraz dydaktyczne. Wyżej wymienione rodzaje zabawy są niezwykle ważne, jednak specjaliści uważają, że najczęściej dzieci powinny spędzać czas przy zabawach i grach ruchowych, ponieważ mają one najbardziej kompleksowy wpływ na maluchy. Ruch fizyczny, szczególnie na świeżym powietrzu, pozwala dzieciom nie tylko zachować prawidłową postawę czy poprawić kondycję, ale przede wszystkim zapobiegania powstawaniu wielu chorób w życiu dorosłym. Ponadto zabawy ruchowe na dworze mają korzystny wpływ na organizm maluchów – poprawia się działanie m.in. układu mięśniowego, kostnego, stawowego, krążenia, oddechowego i pokarmowego. Biorąc pod uwagę, że obecnie pedagodzy i psycholodzy obserwują nasilające się zjawisko odchyleń od prawidłowego rozwoju u dzieci, zabawa na placu zabaw jest wprost dla nich niezbędna. place zabaw nie pomagają jedynie dzieciom rozwijać się pod względem fizycznym. Mają one ogromny wpływ na rozwój umiejętności społecznych. Nauka zabawy w zespole, rozwijanie ducha koleżeństwa i społecznej solidarności to kolejne zachowania, jakich uczy się dziecko. Poza tym place zabaw przyczyniają się do rozwoju cech psychicznych, takich jak: samodzielność, ambicja, pomysłowość, pewność siebie czy umiejętność działania w zespole oraz współzawodnictwa.

Place zabaw jedynymi miejscami, w których dziecko ma szansę na prawidłowy rozwój?

Badania, których celem jest kontrolowanie poziomu aktywności fizycznej oraz sprawności ruchowej dzieci, nie są zadowalające. Z roku na rok statystyki spadają, a dane pokazują, że zaledwie 30% uczniów ze szkół podstawowych uprawia sport minimum przez godzinę raz w tygodniu. Przeprowadzone badania jednoznacznie pokazują, że place zabaw są jednym z nielicznych miejsc, w którym dziecko może bez obaw bawić się na świeżym powietrzu na wsi lub w małych miasteczkach. Oczywiście, sprawa trochę inaczej przedstawia się w dużych miastach, które mają wiele interesujących atrakcji dla dzieci. Niestety, większość z nich, jak sale zabaw, treningi, kursy taneczne lub sztuk walki, są płatne. Z tego też powodu nowoczesny plac zabaw jest uważany za jedynie miejsce zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu, szczególnie dla maluchów, które pochodzą z mniej zamożnych rodzin.
Integracja środowiska lokalnego a place zabaw
Integracja ze środowiskiem lokalnym jest niezwykle istotna dla człowieka. Przynależność do danej grupy sprawia, że dana jednostka bardziej przywiązuje uwagę do tego, co dzieje się w jego otoczeniu, oraz bardziej angażuje się w życie społeczne. W budowaniu postawy obywatelskiej pomaga budżet obywatelski oraz… plac zabaw. W jaki sposób place zabaw wpływają na poczucie przynależności lokalnej u dzieci? Przede wszystkim proces integracji społeczności lokalnej rozpoczyna się od najmłodszych lat. Poprzez zabawę na placach zabaw maluchy czują więź z miejscem zamieszkania, a budowane przyjaźnie, które niejednokrotnie rozpoczynają się od wspólnej zabawy w piaskownicy, sprawiają, że w dorosłym życiu dana osoba nie pragnie jedynie „wyrwać się” z domu. Budowanie postawy obywatelskiej od najmłodszych lat sprawia też, że w przyszłości osoby bardziej angażują się w życie społeczeństwa lokalnego.