Informacje

Sprawdź czym jest budżet obywatelski oraz jaki ma wpływ na społeczność

Zalety

Jakie są podstawowe zalety budżetu obywatelskiego?

Uzyskaj Pomoc

w zakresie wypełniania wniosków do budżetu obywatelskiego

Poznaj szczegóły

Budżetu obywatelskiego

Budżet partycypacyjny, nazywany też obywatelskim, jest inicjatywą, która powstała z myślą o mieszkańcach danego miasta lub gminy. Pozwala im nie tylko brać bezpośredni udział w procesie decyzyjnym i dysponowaniu części budżetu miasta

Twój głos w ramach projektu

Budżet obywatelski to projekt, w którym mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na nowe przedsięwzięcia i współdecydują o wydatkach publicznych w miejscu swojego zamieszkania.

Jak zgłosić projekt?

Złóż pisemny wniosek z propozycją projektu. Zazwyczaj musi być on poparty podpisami kilkunastu osób. Formularze zgłoszeniowe z załącznikami dostępne są w magistracie lub za pośrednictwem strony www.

Place zabaw w Twoim mieście

Sam wiesz czego potrzebujesz w swojej okolicy. Place zabaw są idealnym pomysłem, jeśli patrzysz na swoją okolicę przez pryzmat bezpieczeństwa i użyteczności dla dzieci.

Zajmiemy się stworzeniem projektu

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie projektu placu zabaw Ludejo lub Dr Spil Polska do budżetu obywatelskiego, wykonamy bezpłatny projekt na plac zabaw z atestem wraz z dokładnym kosztorysem całej inwestycji.

348

Produktów w ofercie

187

Zrealizowanych projektów

211

Wypełnionych wniosków

14

Lat doświadczenia

Najnowsze

aktualności

Poznaj istotne informacje na temat budżetu obywatelskiego. Możesz również napisać do nas w celu uzyskania pomocy

Konsultacje społeczne a budżet obywatelski

Między konsultacjami społecznymi a budżetem obywatelskim jest jedna, ale za to bardzo istotna różnica. Mianowicie, władze miasta mogą wziąć pod uwagę głos mieszkańców w konsultacjach społecznych, ale niekoniecznie muszą podjąć decyzję zgodną z wolą obywateli. Decyzje podjęte przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są natomiast wiążące.

Oczywiście, budżet obywatelski ma z góry ustalone, wewnętrzne ustalenia. Opisują one między innymi: zasady wybierania inwestycji do zrealizowania (istotną kwestią jest data wyborów, musi ona odbyć się w danym roku kalendarzowym, aby prace mogły się w nim rozpocząć).

Jakie są podstawowe zalety budżetu partycypacyjnego?

Dzięki wprowadzeniu do budżetu części partycypacyjnej mieszkańcy mają realny wpływ na to, jakie inwestycje powstają w ich mieście. Dla władzy ich zgłoszenia są realnym sygnałem na to, jakie mają potrzeby. Oprócz tego jest to najskuteczniejszy sposób odpowiadania na oczekiwania mieszkańców, a więc i wyborców.

Poza tym budżet partycypacyjny pomaga w budowaniu postawy obywatelskiej. Świadomość realnego wpływu na działania władzy lokalnej sprawia, że mieszkaniec bardziej angażuje się w sprawy swojego miasta i tym samym przywiązuje się do tego miejsca. Co ważne, udowodnione zostało, że takie działanie wpływa również na wzrost poziomu zaufania społecznego w stosunku do władzy, a także pomaga integrować społeczność lokalną. Budżet obywatelski włącza wszystkich mieszkańców w procesy sprawowania władzy, dając im realne możliwości działania oraz zwiększa przejrzystość działania władz samorządowych czy lokalnych.

Ostatnią zaletą tej inicjatywy jest dostęp do informacji na temat rozporządzanego budżetu. Dla aktywnych mieszkańców danego miasta ważne jest, że mają wgląd do tego, w jaki sposób wydaje pieniądze z budżetu. Dzięki temu spada ryzyko występowania korupcji czy klientelizmu.

Place zabaw z budżetu obywatelskiego

Inwestycje, jakie mogą powstać w ramach budżetu obywatelskiego, są zróżnicowane. Wszystko zależy od potrzeb danych mieszkańców oraz zgłoszonych projektów. W niektórych miejscach najpilniejszą kwestią dla obywateli będzie modernizacja chodnika, w innym mieście będzie brakować siłowni zewnętrznej.

Coraz częściej z budżetu obywatelskiego powstają nowoczesne place zabaw. Niestety, wciąż jest wiele miejsc w Polsce, w których albo brakuje takiego miejsca, albo jest zniszczony plac zabaw, który ma już swoje lata i wymaga modernizacji. Mieszkańcy wielu miast doskonale zdają sobie sprawę z braków w tej kwestii, dlatego też zgłaszają swoje projekty.

Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Dimedia - marketing online, e-marketing.