Budżet obywatelski Place zabaw

Budżet obywatelski Place zabaw

W coraz większej liczbie miast i gmin do budżetu wprowadza się część partycypacyjną. Oznacza to, że mieszkańcy mogą wziąć czynny udział w planowaniu wydatków inwestycyjnych. W praktyce wygląda to tak, że władze przeznaczają część ogólnego budżetu do rozdysponowania przez mieszkańców. Tym samym to oni decydują na jakie dobro wspólne ma zostać przeznaczona dana kwota.

Konsultacje społeczne, a budżet obywatelski

Między konsultacjami społecznymi a budżetem obywatelskim jest jedna, ale za to bardzo istotna różnica. Mianowicie władze miasta mogą wziąć pod uwagę głos mieszkańców w konsultacjach społecznych, ale nie muszą. Decyzje podjęte przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego są natomiast wiążące. Wewnętrzne ustalenia mówią o tym, w jaki sposób wybierają oni inwestycje do zrealizowania, przy czym istotne jest, aby wybór odbył się w danym roku kalendarzowym, a także prace mogły w nim ruszyć.

Jakie są podstawowe zalety budżetu partycypacyjnego?

Dzięki wprowadzeniu do budżetu części partycypacyjnej mieszkańcy mają realny wpływ na to, jakie inwestycje powstają w ich mieście. Dla władzy ich zgłoszenia są realnym sygnałem na to, jakie mają potrzeby. Oprócz tego, jest to najskuteczniejszy sposób na odpowiadanie na oczekiwania mieszkańców, a więc i wyborców. Co ważne, udowodnione zostało, że takie działanie wpływa również na wzrost poziomu zaufania społecznego w stosunku do władzy, a także pomaga integrować społeczność lokalną. Budżet obywatelski włącza wszystkich mieszkańców w procesy sprawowania władzy, dając im realne możliwości działania oraz zwiększa przejrzystość działania władz samorządowych czy lokalnych.

Przykłady projektów pod inwestycje z Budżetu Obywatelskiego